Ekonomi

Swarthmore Economics

Swarthmore Economics har en rik tradition av att producera toppekonomer, berömda forskare och studenter i världsklass. Av denna anledning har den förtjänat mångas beundran och respekt som den främsta högskolan för ekonomisk utbildning. Swarthmore economics ligger i Pennsylvanias största stad York och är belägen vid stranden av den natursköna Potomacfloden. Campuset är en idealisk plats för alla som är intresserade av ekonomi, men välkomnar även studenter som har en böjelse för andra områden också. Den liberala fakulteten bedriver kurser i psykologi, kommunikation, kriminalvård och matematik.

De två första åren vid Swarthmore economics är tillägnade att förbereda studenterna för att komma in på forskarutbildningen. De klasser som börjar på hösten under senioråret ger en stark grund i de grundläggande ekonomikurserna. Studenter som vill ha ekonomi som huvudämne kommer att få en kandidatexamen innan de börjar sitt masterprogram. Dessa studenter kan sedan fortsätta att ta sin kandidatexamen och magisterexamen i ekonomi vid ett annat fyraårigt lärosäte.

Som en av endast en handfull högskolor i USA som erbjuder en fullständig läroplan i ekonomi anses Swarthmores ekonomistuderande vara bland de bästa i landet. Till skillnad från många andra skolor erbjuder Swarthmore economics dock ett program för alla svarta studenter, vilket tjänar till att uppmuntra och ge svarta studenter ett försprång i den hårt konkurrensutsatta högre utbildningen. Förutom de svarta examensprogrammen erbjuder högskolan ett av de största programmen i sitt slag i landet för latinamerikanska och chicanostudenter. Alla Swarthmore economics kandidatprogram i ekonomi omfattar också ekonomiskt stöd.

Fördelarna med att läsa in Swarthmore Economics

För Swarthmore economics bachelor degree recipients kan arbete efter examen öppna många dörrar inom deras område. Utexaminerade studenter på Swarthmore economics kan hitta arbete inom en mängd olika områden, inklusive myndigheter, finans, ideella organisationer och privata företag. De flesta ingångsjobb kräver att studenterna har en kandidatexamen och relaterad erfarenhet. För att få mer avancerade examina måste yrkesverksamma dock genomföra mer avancerade studier. Tvååriga program är vanliga vid skolan och fyraåriga program erbjuds också som en del av det fullständiga ekonomibachelorprogrammet.

Med över 100 studentorganisationer på campus kommer Swarthmore economics att kunna nätverka med andra yrkesverksamma när de har avslutat sina examina. Olika studentorganisationer erbjuder olika former av social interaktion för människor i alla åldrar. Förutom att nätverka kommer studenterna att kunna bedriva valbara och extracurriculära aktiviteter. Skolan erbjuder ett antal klubbar och organisationer, bland annat Center for Applied Economics och Center for Urban Education and Leadership.

En viktig egenskap hos ekonomiavdelningen vid Swarthmore College är dess engagemang för att ge hjälp och stöd till de personer som vill ta en examen i ekonomi. Skolan erbjuder till exempel Scholarships for Underrepresentedminority Students, som särskilt riktar sig till studenter från låginkomstfamiljer. Förutom att få ekonomiskt stöd kommer studenterna att kunna tillämpa de kunskaper de fått i klassrummet i verkliga situationer. Swarthmores stipendier är bland de bästa i landet.

Den ekonomiska världen i Swarthmore

Swarthmore Ekonomi är en av fyra discipliner som undervisas vid universitetet. Detta är ett online-utbildningsprogram som gör det möjligt för ekonomiexaminerade att specialisera sig inom området. Studenterna har möjlighet att välja antingen ett tvåårigt program eller ett fyraårigt program. Det sistnämnda är det vanligaste av dessa program och innebär att man läser kurser som varar mellan åtta och tolv månader. Det vanliga schemat för Swarthmores ekonomistudenter är ett fyraårigt spår som börjar med junioråret och avslutas under senioråret i det fyraåriga programmet.

Förutom att specialisera sig på ekonomi ger Swarthmore economics studenterna en solid grund i affärer, juridik och matematik. Alla obligatoriska kurser genomförs genom ett onlineformat så att studenterna har möjlighet att studera i sin egen takt. Alla nödvändiga böcker tillhandahålls också av fakulteten. Varje student i programmet genomgår en fullständig utvärdering innan han eller hon godkänns i programmet. Freshmen är skyldiga att ta pre-kalkylsekvenserna, och alla andra obligatoriska sekvenser tas på grundnivå.

Programmet använder sig av en dubbel antagningsprocess som välkomnar studenter oavsett om de antas som i Swarthmore Colleges första årskurs eller sista årskurs. Antagningen som nybörjare till ekonomistudierna baseras på studentens betygsgenomsnitt (GPA). Nybörjare måste framgångsrikt slutföra en ekonomikurs, som vanligtvis består av mikro- och makroekonomiska kurser samt en introduktion till statistik. Efter att ha slutfört kursarbetet får studenterna sin kandidatexamen i naturvetenskap. Bachelor of Science-examen är nödvändig för att ta examen, och studenter som vill bedriva forskarstudier i ekonomi måste skriva in sig på en fyraårig högskola.

Mångfalden är mycket närvarande i klassrummet på Swarthmore. Ett antal kulturella och ekonomiska aktiviteter bidrar till att forma inlärningsmiljön. Ett antal organisationer, däribland African American Studies Program, College, Center for Urban Research and Policy, John J. Murray Hoover Institute for Scholarship Research, National Association of School Counselors och National Association of Schools of Business and Education är några av de olika organ och organisationer som bidrar till att forma inlärningsmiljön för ekonomistudenterna. De program som erbjuds av Swarthmore inkluderar Black History, Economics, College Teaching, Computation, Environmental Policy, History, Law, Management och Statistics. Dessa program förbereder studenterna ytterligare för karriärer inom forskning, akademin, myndigheter och ideella organisationer.

Ekonomi kandidatexamenskurserna hjälper studenterna att skaffa sig en omfattande bakgrund i ämnet och bidrar också till att förbereda dem för sina karriärsträvanden. De program som erbjuds av Swarthmores ekonomskolor ger också krediter för en affärsexamen tillsammans med många praktikmöjligheter efter avslutade program. Många av praktikmöjligheterna inom finansområdet leder till jobb hos landets främsta företag.

Många av Swarthmores ekonomiexaminerade studenter har gått vidare till att bli höga regeringstjänstemän och har blivit viktiga beslutsfattare i sina stater och nationer. Den utbildning som skolan erbjuder tränar studenterna att arbeta i både akademiska och icke-akademiska miljöer. Som ett resultat av detta och det faktum att Swarthmore erbjuder ett antal program som leder till ett antal arbeten anses det vara en av de bästa högskolorna för utbildning i landet.

Fördelarna med att ta en kandidatexamen i ekonomi i Swarthmore

Swarthmore Economics är en av de högst rankade högskolorna för studenter som är intresserade av att tjäna en Bachelor of Arts i ekonomi. Swarthmore College grundades 1965 och har en inskrivning av mer än 1400 studenter som bedriver examen och grundutbildning. Bland de många framstående fakultetsmedlemmarna ingår bland annat George Stigler, Robert Allison, Williamauder Cook, William Julius Wilson, Robert Grabowski, Stanley Lemley, Frank Weinberg och John Edward som biträdande professorer. Två av professorerna, Robert Grabowski och Edward Waller, har vunnit Nobelpriset och utnämnts till medlemmar i National Academy of Sciences och American Academy of Arts and Sciences. College’s grundutbildningsprogram inkluderar Bachelor of Science degree i ekonomi, Bachelor of Arts in Economics och Master of Science Degrees in Economic Policy and Management.

Studenter som vill bedriva forskarstudier i ekonomi har en mängd olika kandidatprogram att välja mellan på Swarthmore. Studenterna kan få en associate’s, bachelor’s, master’s eller doktorsexamen i ekonomi. Några av de viktigaste koncentrationsområdena inom ekonomiavdelningarna är nationalinkomsträkenskaper, tid, förhandlingsstyrka och internationell ekonomisk politik.

Som högskolestudent kommer du att utsättas för många ekonomiska teorier och begrepp, bland annat mikroekonomi, makroekonomi och marknadsföringsekonomi. Utöver dessa kärnkurser erbjuder Swarthmore även specialiseringar som passar varje enskild students utbildnings- och yrkesmässiga behov. Studenter som vill specialisera sig på internationell ekonomi kan till exempel välja att skriva in sig på International Studies major. Ekonomispecialister kan också dra nytta av inriktningar på arbetskraftsekonomi, företagsekonomi, familjeekonomi, miljöekonomi och utländsk valuta. Var och en av dessa koncentrationer gör det möjligt för dig att fokusera på ditt särskilda studieområde.

Även om en stor del av Swarthmores ekonomiexaminerade studenter går vidare till jobb inom regeringen väljer många att vidareutbilda sig med ytterligare utbildningsmöjligheter. Några få väljer att gå på forskarskola och uppnå en magisterexamen eller doktorsexamen. Att få utforska alternativa karriärvägar efter examen är bara en av de många fördelarna med att välja att ta en kandidatexamen i ekonomi.

Det finns ett antal utmärkta Swarthmore-ekonomiskolor. University of Toronto, Colorado College och Lehigh University har alla fått ett prestigefyllt rykte. Om du föredrar att avlägga din examen i ekonomi vid ett högklassigt universitet bör du överväga att besöka var och en av de skolor som du överväger. Varje skola bör erbjuda en unik läroplan och erbjuda exceptionella program på forskarnivå inom ekonomi, juridik och statsförvaltning.

Om du fortfarande är osäker på om detta är ett område för dig eller inte, tänk på att en examen i ekonomi kan förbättra dina anställningsmöjligheter dramatiskt. Med en MBA kan du starta ett eget företag eller arbeta för ett privatägt företag. Du kan också bli professor, ansöka om statliga jobb eller hjälpa till att skriva en forskningsrapport för ett universitet. Detta är ett mycket mångsidigt område med ett brett utbud av givande positioner som finns tillgängliga inom både den privata och offentliga sektorn.

Fördelarna med att läsa in ekonomisk utbildning på Swarthmore

Swarthmore Economics har en rik tradition av att producera toppekonomer, berömda forskare och studenter i världsklass. Av denna anledning har den förtjänat mångas beundran och respekt som den främsta högskolan för ekonomisk utbildning. Denna högskola ligger i Pennsylvanias största stad York och är belägen vid stranden av den natursköna Potomacfloden. Campuset är en idealisk plats för alla som är intresserade av ekonomi, men välkomnar även studenter som har en böjelse för andra områden också. Den liberala fakulteten bedriver kurser i psykologi, kommunikation, kriminalvård och matematik.

De två första åren vid swarthmore economics är tillägnade att förbereda studenterna för att komma in på forskarutbildningen. De klasser som börjar på hösten under senioråret ger en stark grund i de grundläggande ekonomikurserna. Studenter som vill ha ekonomi som huvudämne kommer att få en kandidatexamen innan de börjar sitt masterprogram. Dessa studenter kan sedan fortsätta att ta sin kandidatexamen och magisterexamen i ekonomi vid ett annat fyraårigt lärosäte.

  • Som en av endast en handfull högskolor i USA som erbjuder en fullständig läroplan i ekonomi anses Swarthmores ekonomistuderande vara bland de bästa i landet. Till skillnad från många andra skolor erbjuder Swarthmore dock ett program för alla svarta studenter, vilket tjänar till att uppmuntra och ge svarta studenter ett försprång i den hårt konkurrensutsatta högre utbildningen.
  • Förutom de svarta examensprogrammen erbjuder högskolan ett av de största programmen i sitt slag i landet för latinamerikanska och chicanostudenter. Alla Swarthmores kandidatprogram i ekonomi omfattar också ekonomiskt stöd.
  • För Swarthmore economics bachelor degree recipients kan arbete efter examen öppna många dörrar inom deras område. Utexaminerade studenter kan hitta arbete inom en mängd olika områden, inklusive myndigheter, finans, ideella organisationer och privata företag.
  • De flesta ingångsjobb kräver att studenterna har en kandidatexamen och relaterad erfarenhet. För att få mer avancerade examina måste yrkesverksamma dock genomföra mer avancerade studier. Tvååriga program är vanliga vid skolan och fyraåriga program erbjuds också som en del av det fullständiga ekonomibachelorprogrammet.

Med över 100 studentorganisationer på campus kommer swarthmore-ekonomistudenterna att kunna nätverka med andra yrkesverksamma när de har avslutat sina examina. Olika studentorganisationer erbjuder olika former av social interaktion för människor i alla åldrar. Förutom att nätverka kommer studenterna att kunna bedriva valbara och extracurriculära aktiviteter. Skolan erbjuder ett antal klubbar och organisationer, bland annat Center for Applied Economics och Center for Urban Education and Leadership.

En viktig egenskap hos ekonomiavdelningen vid Swarthmore College är dess engagemang för att ge hjälp och stöd till de personer som vill ta en examen i ekonomi. Skolan erbjuder till exempel Scholarships for Underrepresentedminority Students, som särskilt riktar sig till studenter från låginkomstfamiljer. Förutom att få ekonomiskt stöd kommer studenterna att kunna tillämpa de kunskaper de fått i klassrummet i verkliga situationer. Swarthmores stipendier är bland de bästa i landet.