Bloggen

Företagsförsäkring – vad du behöver veta

Oavsett om du äger en butik eller driver ett professionellt tjänsteföretag kan du behöva köpa en företagsförsäkring. En företagsförsäkring kan hjälpa dig att skydda ditt företag mot olyckor, ansvar och egendomsskador.

Du bör veta vilken typ av försäkring du behöver och hur mycket den kostar. Försäkringsbolagen kombinerar ofta flera försäkringar i en enda försäkring. Du kan också vara berättigad till en rabatt på flera försäkringar om du köper mer än en försäkring från samma försäkringsbolag.

  • Om du till exempel driver ett företag som sysslar med hundtrimmning kan du behöva köpa en produktansvarsförsäkring för att skydda dig mot skadeståndsanspråk eller egendomsskador. Du kan också behöva köpa en yrkesansvarsförsäkring.
  • Du kan också behöva skaffa en arbetsskadeförsäkring eller en invaliditetsförsäkring. Den federala regeringen kräver att du ska ha dessa typer av försäkringar.
  • Du kan också behöva köpa en kommersiell egendomsförsäkring. Denna försäkring kan hjälpa dig att ersätta skadade eller stulna varor, utrustning eller andra företagstillgångar.
  • Företagsförsäkringar kan också hjälpa till att skydda ditt företag från oförutsedda kostnader, till exempel stämningar. Företag kan bli stämda för alla typer av incidenter, inklusive egendomsskador, olyckor eller vårdslöshet. Kostnaden för försäkringen beror på storleken och omfattningen av ditt företag.
  • Företagsförsäkringar hjälper också ditt företag att bli mer trovärdigt gentemot kunder och leverantörer. Du kan också skydda ditt företag från anställdas felbeteende.

Du bör omvärdera ditt företags försäkringsbehov med jämna mellanrum. Din försäkringsmäklare kan hjälpa dig att utvärdera dina risker och hitta den bästa försäkringen för ditt företag.

Köpguide för försäkringar för småföretag

Oavsett om du äger ett litet företag med en anställd eller om du har 100 anställda är det viktigt att ha en småföretagsförsäkring för att skydda dina tillgångar och ditt företag. Det finns flera olika typer av småföretagsförsäkringar, som alla är utformade för att hantera olika typer av risker. Det första steget i valet av en försäkring för ditt företag är att förstå vilken täckning du behöver. Om du är osäker bör du rådgöra med en licensierad försäkringsagent. Licensierade försäkringsagenter hjälper dig att bedöma ditt företags behov och vägleder dig också genom köpprocessen.

En allmän ansvarsförsäkring täcker till exempel personskador och egendomsskador. Försäkringen skyddar dig också mot krav på förtal och förtal. Du kanske också vill överväga att lägga till en företagsavbrottsförsäkring till din försäkring, som täcker din inkomst om du förlorar din verksamhet på grund av en brand eller annan katastrof.

Du bör också överväga en egendomsförsäkring, som täcker din egendom och innehållet i ditt företag. Den täcker även vandalism, stöld och andra fysiska katastrofer. Det är viktigt för småföretagare att ha denna typ av försäkring, särskilt i områden där naturkatastrofer är vanliga.

Du kanske också vill överväga en yrkesansvarsförsäkring, som skyddar dig mot rättsliga anspråk på grund av vårdslöshet eller felaktiga råd. Denna typ av försäkring är också känd som fel- och utelämningsförsäkring.

En annan viktig försäkring för småföretagare är arbetsskadeförsäkring. Denna typ av försäkring skyddar dina anställda om de skadas på jobbet. Den ger också en invaliditetsförsäkring om en anställd blir skadad eller sjuk, och i de flesta stater är arbetstagarersättning ett lagstadgat krav.

Köp av företagsförsäkringar för ditt företag

Att köpa en företagsförsäkring är en bra idé för de flesta företag, eftersom den kan skydda dig från en rad oförutsedda händelser. Några exempel är naturkatastrofer, kontorsbränder eller olyckor. Det hjälper dig också att skydda dina tillgångar.

Det bästa sättet att avgöra vilken typ av företagsförsäkring som är bäst för ditt företag är att ta en titt på ditt eget företags behov. Du måste avgöra hur mycket täckning du behöver och om du bör överväga att kombinera försäkringar. Vissa företag erbjuder rabatterade priser för flera försäkringar.

Företagsförsäkringsbolag har produkter som är utformade för ett brett spektrum av branscher. Chubb erbjuder till exempel en rad olika typer av företagsförsäkringar. Företaget har också en bra finansiell styrka och har varit verksamt inom företagsförsäkringsbranschen i nästan 140 år.

Några av de vanligaste typerna av företagsförsäkringar är bland annat allmän ansvarsförsäkring, yrkesansvarsförsäkring och egendomsförsäkring. Varje typ är utformad för att skydda ditt företag från olika typer av händelser. Till exempel skyddar allmän ansvarsförsäkring ditt företag från stämningar och sjukvårdskostnader. Den ersätter dig också för kostnaden för att ersätta skadade eller stulna varor. Det är inte obligatoriskt enligt lag, men det är en bra idé att ha det.

Du kanske också vill överväga en försäkring mot företagsavbrott. Den täcker kostnaden för förlorade intäkter eller lönekostnader i händelse av ett avbrott i verksamheten. Det är också en bra idé att kontrollera dina självrisker. En annan sak att tänka på är en cyberattack. Dessa attacker blir allt vanligare och kan vara ekonomiskt förödande.

Avbrottsförsäkring för företag

Att ha en försäkring mot företagsavbrott kan skydda ditt företag från katastrofer. Dessa försäkringar täcker dina kostnader för att betala för förlorade intäkter, löner och utgifter. De kan också hjälpa dig att göra lånebetalningar och uppfylla dina skatteförpliktelser.

Denna försäkring är särskilt viktig för företag som har fysiska platser. Detta gäller för företag som är beroende av material, delar och utrustning som finns på en viss plats. Till exempel kan ett företag som har en plats som är en ankarbutik, en populär restaurang eller en idrottsplats behöva ha denna typ av försäkring.

Avbrottsförsäkringar kan köpas som en fristående försäkring eller i kombination med andra försäkringar. Det är viktigt att se över din nuvarande försäkring och avgöra vilket skydd som bäst passar dina behov. Det rekommenderas också att jämföra offerter från flera försäkringsbolag.

Utöver täckning kan en försäkring mot företagsavbrott hjälpa ditt företag att göra lånebetalningar, uppfylla dina skatteförpliktelser och göra löneutbetalningar. Den kan också täcka kostnaden för att utbilda anställda.

För att kvalificera sig för täckning måste ditt företag tvingas stänga i minst 72 timmar. Den genomsnittliga försäkringen för företagsavbrott täcker upp till ett års lön för varje anställd. Du kan dock öka denna gräns genom att köpa tillägg. Att ha en försäkring mot företagsavbrott är det smartaste du kan göra för ditt företag. Den kan hjälpa dig att undvika besväret med straffavgifter och stämningar i händelse av en tillfällig nedläggning.

Hur företagsförsäkringar kan hjälpa dig att hantera risker och förluster

  • Oavsett om du startar ett nytt företag eller om du vill göra ditt nuvarande företag mer attraktivt för potentiella anställda, kan företagsförsäkringar vara ett värdefullt verktyg för att hjälpa dig att hantera risker och förluster.
  • Förutom att skydda ditt företag från stämningar kan företagsförsäkringar också hjälpa dig att hantera kostnader.