Nyheter

Hur du använder internet för att marknadsföra dig till inflytelserika personer

Internetmarknadsföring är ett utmärkt sätt att nå en målgrupp och etablera relationer med dem. Oavsett om det är genom e-postmarknadsföring, målinriktning på nyckelord eller sociala medier kan du med hjälp av marknadsföring på nätet nå en stor publik till en minimal kostnad. Genom att marknadsföra ditt företag via Internet kan du också rikta in dig på branschinfluensorer och ”osynliga” potentiella kunder, t.ex. chefer och yrkesverksamma inom branschen.

Innehållet är kung, och du bör fokusera din marknadsföring på nätet på att skapa unikt och engagerande innehåll. Att utveckla unikt innehåll är svårt och kräver mycket arbete, men det är avgörande för ditt företags framgång. Det finns många verktyg för att skapa innehåll, men ett av de viktigaste är en innehållshanteringsplattform (CMS).

Du kan rikta in dig på din målgrupp med annonser på Facebook och Google. Med dessa verktyg kan du rikta in dig på användare utifrån olika kriterier, bland annat kön, ålder, plats och intressen. Du kan också rikta användare utifrån beteenden. Du kan till exempel rikta dig till användare som tidigare har besökt din webbplats eller som har visat intresse för dina produkter eller tjänster. På så sätt kan du öka dina konverteringar.

När du utvecklar en marknadsföringsstrategi bör du börja med att fastställa dina mål. Om ditt mål är varumärkeskännedom kan du fokusera mer tid på sociala medier och SEO, medan om ditt mål är att sälja en produkt kan du behöva använda en PPC-kampanj.