Ekonomi

Mylab economics

Mylab economics: Lär dig om ekonomins värld! Lär dig mer om de senaste ekonomiska indikatorerna från världens främsta ekonomer med Mylab economics. Ta del av dynamisk prissättning, personalisering av inlärning med kraftfulla personaliseringsverktyg och den mest omfattande ekonomiska verktygslådan som finns på ett och samma ställe i Mylab economics.

Personalisera din utbildning på bästa sätt genom att kombinera pålitligt forskningsinnehåll med en mångsidig onlineplattform och prisvärda elektroniska verktyg. För bara en liten engångsavgift får du tillgång till ett oöverträffat resursbibliotek som får de svåraste ekonomiska ämnena att verka enkla! Du köper helt enkelt en åtkomstkod till ett kraftfullt inlärningsverktyg som levererar de mest exakta och aktuella ekonomiska nyheterna du någonsin kan önska dig om Mylab economics.

My Laboratory economics kommer garanterat att förändra hur du lär dig om global ekonomi, nationell ekonomi eller personlig ekonomi. Det är bara att navigera genom över 40 olika moduler som garanterat kommer att väcka intressanta diskussioner om aktuella händelser och hur de kommer att påverka dig och din familj. Börja lära dig idag med Mylab economics. Den första modulen som du kommer att dra nytta av täcker grundläggande personlig ekonomi och ger en enkel översikt över teorin bakom den. Börja utforska din ekonomi med den här fantastiska guiden!

En annan modul fokuserar på det nuvarande ekonomiska landskapet runt om i världen. Med hjälp av några lättanvända kalkylblad för Mylab economics kan du snabbt och enkelt övervaka hur ekonomierna i hela världen mår. Det är bara att komma åt kalkylbladen genom att klicka på länkarna nedan. Inom några minuter kommer du att kunna se en fullständig bild av offentliga utgifter, utrikeshandel och räntor. Denna snabba titt kommer att ge dig en utmärkt överblick över hur du bäst ska gå tillväga för att genomföra din egen ekonomiska forskning.

Om du fortsätter att utforska dina finanser med lite större djup kommer den sista modulen att introducera dig till världen av nominell kontra bruttonationalprodukt. Denna lättförståeliga handledning lär dig hur man jämför värdet av en nations valuta mot andra valutor på marknaden. Konceptet är enkelt: om ett lands valuta är mer värdefull än ett annat lands valuta måste den senare vara mer värdefull än den förra. Du kommer snabbt att förstå varför detta påverkar vår vardag när du ser hur det påverkar din budget.

Det är roligt att lära sig om ekonomi. Mylab economics ger dig möjlighet att tillämpa dina nyvunna kunskaper genom frågesporter och tester. Genom frågesporterna kan du öva dina nyvunna kunskaper och lära dig i din egen takt. När du har genomfört alla frågesporter är du redo att börja tillämpa dina nyvunna kunskaper om hur ekonomin fungerar!

När du genomför dessa tre moduler kommer du att börja se hur stora förändringar i ekonomin påverkar människor överallt. Mylab economics erbjuder ett utmärkt sätt att lära sig om ekonomins centrala begrepp och utveckla färdigheter som du kommer att ha nytta av under hela din karriär. Om du planerar att gå den här kursen rekommenderar jag starkt att du provar den nu. Du kommer att upptäcka att det är otroligt underhållande att lära sig detta ekonomiska ämne!

Läs mer om min Mylab economics vid Lehigh University

MyLab Economics är en världsberömd, professionell organisation som erbjuder onlineutbildning och forskningsmöjligheter för dem som är villiga att lära sig. De har filialer i mer än sextio länder runt om i världen, inklusive USA. Detta innebär att alla som är intresserade av ekonomi kan delta i deras kurser. De erbjuder utbildningsprogram inom ekonomi, affärsverksamhet och offentlig ekonomi. I den här artikeln ska vi ta en titt på den kursplan som erbjuds av MyLab Economics.

  1. Den första kursen som många studenter läser, när de registrerar sig på en Mylab economics kurs, är introduction to Economic Theory (Introduktion till ekonomisk teori). I den här kursen får eleverna lära sig hur olika ekonomiska teorier kan testas. De kommer att introduceras till några av de vanligaste teorierna inom ekonomi, liksom andra mindre kända teorier. I det här avsnittet får eleverna också en introduktion till många av de vanligaste läroböckerna om ekonomi som finns på marknaden. Som en repetitionskurs är det en bra idé för eleverna att gå igenom några av de grundläggande begrepp som de har lärt sig i andra klasser.
  2. En annan kurs som eleverna läser när de studerar Mylab economics är Topics in Business Organization. Detta avsnitt av kursen ger eleverna en översikt över hur företag är uppbyggda. Den kommer att diskutera varför vissa företag lyckas och varför andra misslyckas, och vad som skiljer de stora företagen från förlorarna. Man kommer också att utforska ämnen som skillnaden mellan företagskonsolidering och riskkapital, företagsskatternas karaktär och varför entreprenörer tenderar att vara framgångsrika.
  3. En av de mer intressanta delarna av Mylab economics som eleverna kanske inte har ägnat så mycket uppmärksamhet åt är mikroekonomi. Detta delområde studerar problem och lösningar inom näringslivet. Mikroekonomer studerar till exempel hur företag bygger upp kundrelationer. De ber kunderna om feedback och använder informationen för att förbättra sina tjänster och produkter. Finansiella mikroekonomer studerar regeringspolitik som direkt eller indirekt påverkar affärsbeslut.

Förutom dessa breda ämnen finns det många andra mindre ämnen inom ekonomi som alla studenter kan utforska. Elever som är intresserade av att lära sig om utbud och efterfrågan i den verkliga världen bör överväga att studera Economics of Business Costs and Sales. Andra användbara ämnen är teknikens inverkan på entreprenörskap, bankernas roll i den ekonomiska utvecklingen och hur den globala ekonomin påverkar den internationella handeln. Många blivande ekonomer hoppas på att upptäcka ett nytt, spännande område inom ekonomi som de kan tillämpa sig själva på. Min laboratorieekonomi är just en sådan studie.

På det hela taget är My Lab economics ett utmärkt sätt för eleverna att få en grundlig förståelse för de komplexa begreppen och idéerna bakom ekonomi. Denna klass erbjuds i många olika skolor och högskolor, samt online. Läroplanen är omfattande och täcker många olika ämnen, vilket gör att eleverna kan välja vilka ämnen de vill fokusera på beroende på sina egna intressen och färdigheter. Även om en elev inte kan åta sig att läsa en hel kurs i detta ämne kan de ändå tycka att det är intressant att lära sig mer om de ekonomiska processer som pågår runt omkring dem. Ekonomi är trots allt ett mycket viktigt ämne i dagens samhälle.

Mylab i världens mest populära ekonomiska resurs

Mylab economics är ett program som gör det möjligt för eleverna att lära sig ekonomins begrepp och principer. Programmet har utvecklats av Michigan State University i East Lansing, Michigan. Huvudmålet med programmet är att ge en ekonomisk teori som är relevant i det verkliga livet. Med andra ord lär sig ekonomins begrepp att bli användbara i verkliga situationer.

Studenterna kan genomföra en grundutbildning med kurser i ekonomi, men de kommer också att läsa kurser i matematik, historia, datorer, miljövetenskap och samhällsvetenskap. Detta gör det möjligt för dem att utveckla en sund ekonomisk ram i sitt tänkande. Den kunskap om kursen som de får från detta program kommer också att tjäna dem väl när de går till jobbet på företag eller när de startar egna företag.

I mylab economics kärnprogram erbjuds kurser i makroekonomi, mikroekonomi, beslutsvetenskap, mikrobeslutsmarknader och psykologi. Alla dessa klasser hjälper eleverna att förstå ekonomins grundläggande begrepp. Labbkursen innehåller fallstudier från den verkliga världen samt omfattande forskning om de ekonomiska teorierna. Det finns också kurser om ekonomisk utveckling, tillväxtekonomier, internationell handel och miljöekonomi. Studenterna kan också välja valbara kurser i ekonomi, ekonometri, makroekonomi och finans.

Labbet ekonomi erbjuder två olika inriktningar. Den första inriktningen är på ekonomisk utveckling. Den andra inriktningen är på ekonomi som vetenskap. Kurserna och materialet i dessa två koncentrationsområden för att hjälpa studenterna att utveckla de färdigheter och kunskaper de behöver för att lyckas inom det ekonomiska området. Dessutom kan studenterna välja att delta i något av de många avancerade program som erbjuds inom labområdet.

Läroplanen i ekonomi uppmuntrar kreativitet hos studenterna. Den ger dem också möjlighet att tillämpa sina kunskaper och resultat utanför klassrummet. På så sätt kan de tillämpa de teorier och idéer de lärt sig för att lösa verkliga problem. De kan presentera sina resultat i form av arbetskunskaper för aktuella ekonomiska förhållanden eller i form av lösningar på aktuella ekonomiska problem. I båda fallen har de en ovärderlig inverkan på samhället och sina studiekamrater.

I mitt labb uppmuntrar jag mina studenter att vara djärva. Jag vill att de ska tänka utanför boxen för att hitta lösningar på ekonomiska problem. Därför uppmuntrar jag alla elever att gå ut och ta reda på ekonomiska frågor i dagens värld. Genom att göra det får de inte bara ytterligare kunskaper i labbet ekonomi utan lämnar också ett arv för framtida ekonomiska studier.